Verlenging Challenge periode tot 31 december 2022

Bericht vanuit de gemeente Den Haag

“Op donderdag 7 oktober hebben jullie bericht gehad over beëindiging van de subsidietermijn en de inhoudelijke en financiële verantwoording van jullie deelname aan de Energie uit de Wijk Challenge 2020-2021. In dat bericht is ook informatie met jullie gedeeld over de mogelijkheid om de termijn van de subsidieperiode te verlengen en de definitieve verantwoording daarmee ook te verschuiven naar een later moment in 2022.

We bieden deze mogelijkheid omdat het voorstelbaar is dat jullie project door de aanhoudende beperkingen die het COVID-19 virus met zich meebrengt vertraging heeft opgelopen. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid is jullie de optie geboden om een

motivering aan te leveren voor verlenging van de subsidietermijn voor besteding van subsidiemiddelen vóór vrijdag 5 november 17:00.  

We hebben van jullie tijdig een motivering ontvangen en deze vervolgens beoordeeld aan de hand van de volgende (eerder bekendgemaakte) criteria:

  1. Het is op basis van afgeronde onderdelen van het plan aannemelijk dat verlenging leidt tot afronding van resterende onderdelen;
  2. Nog af te ronden onderdelen zijn al in te plannen en het er zijn gegronde redenen om aan te nemen dat deze kunnen plaatsvinden volgens planning;

In de berichtgeving van 7 oktober is met jullie  gedeeld welke vragen dienden te worden beantwoord in de motivering.

We hebben jullie motivering als voldoende beoordeeld en gaan daarom akkoord met verlenging van de subsidietermijn tot 31 december 2022. Dat betekent dat de uiterlijke verantwoordingsdatum (inhoudelijk en financieel) verschuift naar 31 maart 2023. Deze wijziging is een aanpassing op de subsidieverplichting in het besluit dat eerder is genomen met het kenmerk ABBA/VL/35183. De wijze van verantwoording blijft conform de initiële beschikking.”

Plaats een reactie