Van Oranjeflat(s) naar Groene flat(s)

Energietransitie Challenge Oranjeflat 3 – 2021-2022

Op weg naar een duurzame en comfortabele leefomgeving. Ook aan de Zeekant.

Op de plek van de huidige 3 oranjeflats stond oorspronkelijk het Oranjehotel.

Luchtfoto van het voormalige Oranjehotel uit 1922.

Doel: van fossiele naar groene energie

Het is niet één vraagstuk dat we in het proces van verduurzaming willen en moeten gaan oplossen. Het is een combinatie van vraagstukken m.b.t. isoleren, ventileren maar ook koelen en overstappen op duurzame energie. Waarbij de verduurzaming ambitie verder reikt dan alleen kijken naar wat we kunnen bereiken de komende 2 jaar.

Lees ook: Van het gas af – hoe doe je dat?

Oorspronkelijke Plan: 3 stappen

Weten hoe en wanneer we van het aardgas af kunnen. Deelproject + Pilot 1.

Keuze maken en gaan gebruiken van duurzame energie.
Deelproject + Pilot 2.

Analyseren en draagvlak leggen voor vervolgstappen m.b.t. Isolatie/ Ventilatie en Koeling.
Deelproject + Pilot 3.

Samenvatting plan: Van Oranje naar Groen

Aanpassing plan: eerst isolatie

Isolatie van het gebouw gaat de eerste stap worden. Eerst moet het “jasje” dicht. Pilot 3 gaat voor. Het gebouw is aan de kopse gevels toe aan renovatie. Die gaan we echter niet meer op de traditionele manier uitvoeren maar op een duurzame manier. Nieuw is daarbij het onderzoek naar z.g. koude brug oplossingen. En de start in september met energiebesparende maatregelen per appartement.
Lees ook: Corona invloed op de Challenge