Terugblik op de individuele afspraken en woningopname plus Safe the Date 18 juli 2022

Uit Nieuwsbrief 5 – door Peter Drijver van Scala Architecten – mei 2022

“Het was een voorrecht om met Kees van Liempt in april al uw appartementen te mogen bezoeken. Dankzij Denise de Caluwé en Kees van Liempt gaf U ons het vertrouwen om nader kennis te maken en uw ramen en balkons te mogen bekijken. Om de plannen verder te kunnen uitwerken was het nodig om meer informatie te hebben hoe Oranjeflat III in 65 jaar is verbouwd en wordt bewoond. We hebben aantekeningen kunnen maken van uw kozijnen, ramen en deuren en de manieren waarop uw appartement nu wordt geventileerd. Het leverde een schat aan informatie op waarmee we de aanpak voor gevelonderhoud, betere isolatie en ventilatie kunnen uitwerken. Mocht dat nog vragen oproepen, dan komen we graag nog even bij U terug via Denise of Kees. De resultaten van die uitwerking hopen we aan U voor te kunnen leggen op de ALV van 18 juli aanstaande.”

Buitengewone ALV op 18 juli 2022 “Save The Date”

Wat gaat er na de individuele bezoekjes en woningopname nu worden gedaan?

Met alle gegevens die per appartement bekend zijn worden opnieuw offertes aangevraagd voor isolatie, ramen, kozijnen en ventilatie. De uitkomst is spannend omdat er om ons heen nogal wat aan de hand is. Oorlog, inflatie, stijging materiaal- en bouwkosten, renteverhoging op leningen. Alles wordt duurder. Daartegenover staat de binnenkort te ontvangen energie jaarnota en het nieuwe maandelijkse voorschotbedrag. Plus de Meerjaren Onderhoudskosten als we niet gaan verduurzamen. Al deze factoren worden opnieuw doorgenomen en berekend. Het financiële plaatje wat daar uitkomt wordt begin juli aan al onze bewoners gemaild of in de brievenbus gedaan.  In de bijzondere ALV op 18 jul 2022 gaan we hierover in gesprek om te beoordelen of we de volgende stap naar het Definitieve Ontwerp gaan maken. Noteert U alvast de datum 18 juli 2022 in uw agenda. Er volgt nog nader bericht over locatie en tijdstip. Plus informatie over de informele vragenuurtjes voorafgaand aan deze ALV.

Wij zouden het op prijs stellen als U uw energie Jaarrekening over 2021 en het nieuwe voorschotbedrag met ons wilt delen.

De jaaropgave 2021 plus eventuele vragen over de jaaropgave kunnen gemaild worden naar:  info@vanoranjenaargroen.nl

Plaats een reactie