ALV 14 februari 2022 – unaniem mandaat voor uitwerken ZEP-pakket

Na het afsluiten van de initiatieffase welke heeft geresulteerd in een Maatwerkenergieadvies voor Oranjeflat 3 (zie pagina van Oranje naar Groen) heeft de ALV op 14 februari 2022 unaniem besloten mandaat te verlenen voor het verder uitwerken van het Zeer Energie Zuinige Pakket (ZEP).

Er is gestart met het volgende projectfase deel waar Vooronderzoek en Technische Onderbouwing wordt opgepakt. Hieronder valt o.a. het opstellen van de proces planning, divers technisch onderzoek waaronder * destructief onderzoek, woningopname, opstellen schetsontwerp, vooroverleg DSO/ Welstand, opstellen en herberekening kosten, subsidies en lening. Zodat voor de volgende ALV een meer uitgewerkt bespreekstuk voor ligt. Na deze stap volgt bij akkoord door de ALV nog de Definitieve Ontwerp fase. Waar vervolgens ook weer door de ALV een akkoord op gegeven moet worden alvorens gestart wordt.

Voor de woningopname, waarbij onze technisch adviseur Peter Drijver en Kees van Liempt vanuit het verduurzamingteam een rondgang langs de appartementen gaan maken om inventarisatie te doen van kozijnen, ventilatie, beglazing en installatieruimte kunt u via onderstaande emailadres een afspraak inplannen. Het bezoekje duur maximaal 1 uur en u kunt dan ook eventuele vragen stellen en wensen kenbaar maken. Na afloop van de ALV op 14 februari hebben diverse bewoners hier om gevraagd.

* destructief onderzoek: dakbedekking, vlakheid afwerkingslaag binnenspouwblad, evt. roestende wapening binnenspouwblad onderzoek, tpv gevelkolommen uitvoeren i.s.m. deskundige aannemer.

Voor het maken van een afspraak voor de woningopname: info@vanoranjenaargroen.nl

Plaats een reactie