Safe the dates – 5 en 26 september 2022

Uitnodiging voor Informatieavond over de verduurzaming van Oranjeflat 3 flat op 5 september 2022

Datum                 :              5 september 2022
Locatie                :              Strandhotel Zeekant 111 Scheveningen
Tijdstip                :              Inloop vanaf 19:15 uur. Aanvang 19:30 uur

Inleiding
Tijdens deze informatieavond wordt u bijgepraat zonder dat er al besluiten worden genomen en krijgt u de gelegenheid alle vragen en wensen met betrekking tot de verduurzaming van Oranjeflat nog een keer voor te leggen.

Agenda
Als praatstuk zal de avond worden gestart met informatie/ presentatie over:

  1. Waarom ook alweer verduurzamen – proces Oranjeflat 3. Door Peter Drijver
  2. Wat kunnen we leren van het verduurzaming proces van de buurflat Zeekant – Gevers Deynootweg. Onder voorbehoud: Joska Gal of één van de andere leden uit hun Team
  3. Voorinformatie waar we over gaan beslissen op 26 september. Door Henk de Jong en Akke de Vries

Aansluitend ruimte voor vragen stellen en breed bewoners Oranjeflat 3 gedachten uitwisseling

Buitengewone ALV op 26 september 2022 m.b.t. vervolgstap Verduurzaming Oranjeflat 3

Datum                 :              26 september 2022
Locatie                :              Strandhotel Zeekant 111 Scheveningen
Tijdstip                :              Inloop vanaf 19:15 uur. Aanvang 19:30 uur

Inleiding
Als vervolg op de toezegging tijdens de ALV d.d. 18 juli 2022 en de informatieavond op 5 september wordt de nieuwe reguliere MJOP 2022 Zeekant 100-102 A/L voorgelegd.

Deze is opgezet in samenwerking tussen Steeds Advies Henk de Jong en Peter le Voir, Metea Wilma Kiers en vanuit Oranjeflat 3 Akke de Vries. Met als uitgangspunt actualisatie van het benodigde onderhoud, onderhoud cycli en kosten. Aan de leden wordt gevraagd akkoord te geven op het nieuwe MJOP 2022.

Het MJOP 2022 is de basis waarop vergeleken wordt met de eveneens nieuwe Verduurzaming scenario’s.
Scenario 1: Gevels isoleren inclusief ramen en kozijnen 
Scenario 2: Gevels isoleren zonder ramen en kozijnen

Ook hierover zal in de definitieve Agenda een besluit worden voorgelegd.

De definitieve Agenda voor de ALV op 26 september en bijbehorende stukken worden 2 weken voor de vergadering opgestuurd.

Plaats een reactie